Student List – Ahmedabad Center – Year 2017

NO. NAME Course REG. No.
GABD
1 APARNATHI YOGES BALUBHAI DISM 17801
2 GUJARATI NILESH BHAYABHAI DISM 17802
3 SONARA JAGMAL DEVAYAT DISM 17803
4 AMRELIYA MANOJ MUKESHBAI DISM 17804
5 DANGAR RAMBAI MASABHAI DISM 17805
6 ANIL DEVABHAI VANOTIYA DISM 17806
7 TRUPTIBEN JITENDRA SODHA DISM 17807
8 PARTH KISORBAI GORECA DISM 17808
9 AGRAVAT KAJAL NATVARLAL DISM 17809
10 BHARVADIYA GOIND PALABHAI DISM 17810
11 NAKUM ASHINBHAI VIRABHAI DISM 17811
12 NAITIK MANOJBHAI RAYCHURA DISM 17812
13 KISHAN NITINBHAI NATHWANI DISM 17813
14 MARKAND DINESHBHAI BHOGAYTA DISM 17814
15 JITENDRA LALJIBHAI SONAGRA DIHM 17815
16 POPAT GOVIND KANJARIYA DIHM 17816
17 MITUL NARESHBHAI PARMAR DISM 17817
18 DIVYESH RASIKLAL BARAI DISM 17818
19 MUSTAKAHMAD YUSUFBHAI BABI DISM 17819
20 GAUTAM DANABHAI KANTALIYA CCAM 17820
21 RAMSHI DADUBHAI KARANGIYA CCOM 17821
22 VIJAY AMRUTLAL LUNAVIYA DISM 17822